Chia sẻ Vsmart Live 4 - sạc không báo gì - đã thay chân sạc mới dù D+ D- Vbus đều ok hết

zopo

Administrator
Vsmart Live 4 - sạc không báo gì - đã thay chân sạc mới dù D+ D- Vbus đều ok hết

Đã gặp nhiều trường hợp Vsmart Live 4 thay chân sạc mới vẫn báo sạc nhưng không vào pin không có Ampe

Thì ACE câu như hình nha.

vzdlcy0.png
 
Bên trên