Chia sẻ U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 8 Plus

zopo

Administrator

U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 8 Plus​


U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 8 Plus.
Các lỗi do IC U6300 gây ra.
  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không xạc, không nhận cáp máy tính.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U6300 IC USB QUẢN LÝ CÁP XẠC IPHONE 8 PLUS :​

U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 8 Plus U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 8 Plus Bảng tổng trở U6300 Bảng tổng trở U6300
Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.Nguồn : https://icfix.vn/u6300-ic-usb-quan-ly-cap-xac-iphone-8-plus/
 
Bên trên