Chia sẻ U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus

zopo

Administrator

U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus​


U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus nhiệm vụ cấp áp cho màn hình hiển thị và cấp áp cho phần cảm ứng màn hình iPhone 7 Plus .

Các lỗi do U3703 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình, không lên gì hoặc chỉ lên đèn nền không có hình.
  2. Cảm ứng lag chập chờn, kén màn nếu thiếu áp.
  3. Mất nguồn nếu chạm.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U3703 IC CẤP ÁP MÀN HÌNH VÀ CẢM ỨNG IPHONE 7 PLUS :​

U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus Bảng tổng trở U3703 Bảng tổng trở U3703 Hình ảnh sửa chữa china Hình ảnh sửa chữa china
Nguồn : https://icfix.vn/u3703-ic-cap-ap-man-hinh-va-cam-ung-iphone-7-plus/
 
Bên trên