Chia sẻ U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus

zopo

Administrator

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus​


U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus .
Các lỗi do IC U3700 gây ra.
  1. Camera không chụp được.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U3700 IC NGUỒN CẤP ÁP CHO CAMERA IPHONE 8 PLUS :​

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus Bảng tổng trở U3700
Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.Nguồn :
 
Bên trên