Chia sẻ U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus

zopo

Administrator

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus​


U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U3301 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh chuông trên. Gọi điện không nghe người ta nói.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U3301 IC DAC QUẢN LÝ LOA TRONG, CHUÔNG TRÊN IPHONE 7 PLUS :​

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus Bảng tổng trở U3301
Nguồn :
 
Bên trên