Chia sẻ U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus

zopo

Administrator

U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus​U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U2403 gây ra.

  1. Phần mềm kiểm tra áp suất máy hoạt động sai.
  2. Chưa thấy lỗi ở thực tế

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U2403 IC PHOSPHORUS SENSOR CẢM BIẾN KHÍ ÁP SUẤT IPHONE 7 PLUS :​

U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus
Nguồn : https://icfix.vn/u2403-ic-phosphorus-sensor-cam-bien-khi-ap-suat-iphone-7-plus/
 
Bên trên