Chia sẻ U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus

zopo

Administrator

U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus​


U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U2402 gây ra.

  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U2402 IC LA BÀN IPHONE 7 PLUS :​

U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus
Nguồn :
 
Bên trên