Chia sẻ U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus

zopo

Administrator
U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 PlusU1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U1701 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn dòng cao.
  2. Restore lỗi 9 hoặc 4013.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U1701 Ổ CỨNG PCIE IPHONE 7 PLUS :​

U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 PlusNguồn :
 
Bên trên