Chia sẻ Tổng Hợp Nút Bấm Nguồn iPhone

zopo

Administrator

Tổng Hợp Nút Bấm Nguồn iPhone​Nhìn trên bo mạch iPhone biết được nút bấm nguồn iPhone nằm tại chân số mấy của socket nào trên mainboard. Mỗi model khác nhau nút bấm nguồn sẽ nằm ở vị trí khác nhau trên cùng một socket hoặc khác socket.

  • Nút nguồn iPhone hoạt động bằng cách khi chúng ta nhấn vào nút nguồn thì nút đó sẽ kết nối với Mass – GND tùy theo thời gian giử nút nguồn mà cho các kết quả khác nhau như tắt mở màn hình. Giử lâu một tí thì tắt nguồn.

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 6 VÀ 6P​

nút bấm nguồn iPhone 6 6Plus
nút bấm nguồn iPhone 6 6Plus
*–*

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 6S VÀ 6S PLUS​

 nút bấm nguồn iPhone 6s 6sPlus
nút bấm nguồn iPhone 6s 6sPlus
*–*

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 7 VÀ 7 PLUS​

  nút bấm nguồn iPhone 7 7Plus
nút bấm nguồn iPhone 7 7Plus
*–*

[sociallocker id=”19750″]

   nút bấm nguồn iPhone 8 8Plus
nút bấm nguồn iPhone 8 8Plus
*–*

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE X VÀ XR​

    nút bấm nguồn iPhone X XR
nút bấm nguồn iPhone X XR
*–*

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE XS XSM VÀ 11 PRO​

     nút bấm nguồn iPhone Xs XsMax Pro ProMax
nút bấm nguồn iPhone Xs XsMax Pro ProMax

Nguồn : https://icfix.vn/tong-hop-nut-bam-nguon-iphone/
 
Bên trên