Chia sẻ Samsung A23 mất đèn, samsung A235 chạm mất đèn, samsung A23 Backlight Ways LCD Light Problem Solution:

zopo

Administrator
Chia sẻ Samsung A23 mất đèn
Chia sẻ Samsung A235 chạm mất đèn
How Fix Samsung A23 Backlight Ways LCD Light Problem Solution
How Fix Samsung A235 Display Light Problem Solution
Chia sẻ schematic Samsung A235FusDvJZq.jpg


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên