Chia sẻ Sửa iPhone 6S Plus Mất Nguồn Dòng Đẹp

zopo

Administrator

Sửa iPhone 6S Plus Mất Nguồn Dòng Đẹp​iPhone 6S Plus Mất Nguồn Dòng Đẹp không chạm chập. Vừa kẹp vào cấp nguồn không ôm dòng, không sụp nguồn. Bấm nút nguồn dòng DFU quan sát thấy đẹp không cao. Pan này chúng ta gọi là iPhone 6S Plus Mất Nguồn Dòng Đẹp.

Sửa được lỗi này đòi hỏi kiến thức hơi rộng một xíu và nó là khó, một trong các IC âm thầm chết cũng gây lỗi này. Một trong các trở treo áp 1v8 lỗi cũng gây ra. Đứt đường main. Nên chúng ta sẽ tổng hợp và làm theo các kinh nghiệm thực tế.

SỬA IPHONE 6S PLUS MẤT NGUỒN DÒNG ĐẸP​


iphone-6s-plus-restore-20-bao-loi-14.png


iPhone 6S Plus Mất Nguồn Chạy Phần Mềm Lỗi 9, Lỗi 14Nguồn : https://icfix.vn/sua-iphone-6s-plus-mat-nguon-dong-dep/
 
Bên trên