Chia sẻ J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus

zopo

Administrator

J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus​


J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus.
Các lỗi do J5800 gây ra.
  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN J5800 SOCKET QUẢN LÝ TOUCH 3D, VÂN TAY, PHẢN HỒI HOME IPHONE 8 PLUS :​

J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus Bảng tổng trở socket J5800 Bảng tổng trở socket J5800


Nguồn : https://icfix.vn/j5800-socket-quan-ly-touch-3d-van-tay-phan-hoi-home-iphone-8-plus/
 
Bên trên