Chia sẻ J4200 socket quản lý loa trên cam trước cảm biến iPhone 8 Plus

zopo

Administrator

J4200 socket quản lý loa trên cam trước cảm biến iPhone 8 Plus​


J4200 Socket quản lý loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone 8 Plus.
Các lỗi do IC J4200 gây ra.
  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN J4200 SOCKET QUẢN LÝ LOA TRÊN CAM TRƯỚC CẢM BIẾN IPHONE 8 PLUS :​

J4200 socket quản lý loa trên cam trước cảm biến iPhone 8 Plus J4200 socket quản lý loa trên cam trước cảm biến iPhone 8 Plus Bảng tổng trở J4200 Bảng tổng trở J4200
Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.Nguồn : https://icfix.vn/j4200-socket-quan-ly-loa-tren-cam-truoc-cam-bien-iphone-8-plus/
 
Bên trên