Chia sẻ J204_E khay sim iPhone 8 Plus

zopo

Administrator

J204_E khay sim iPhone 8 Plus​


J204_E khay sim iPhone 8 Plus.
Các lỗi do IC J204_E gây ra.
  1. Không nhận thẻ sim.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN J204_E KHAY SIM IPHONE 8 PLUS :​

J204_E Bảng tổng trở khay sim iphone 8 plus

Nguồn :
 
Bên trên