Chia sẻ iPhone 11 và XR bị liệt cảm ứng hoàn toàn do tháo màn

zopo

Administrator
iPhone 11 và XR bị liệt cảm ứng hoàn toàn do tháo màn


Anh em tháo màn 11 hay XR bị liệt cảm hoàn toàn câu như hình. Em ép oan nhiều con rồi. Loại màn này đường cảm nằm mép cáp cảm rất dễ rạn . Kinh nghiệm khi tháo màn cầm vào cáp cảm nhổ lên, hạn chế bẩy.


pOyag6V.jpg


UiqrzMU.jpg
 
Bên trên