Chia sẻ Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau

zopo

Administrator

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau​


HƯỚNG DẪN SỬA IPHONE 8 LỖI CAMERA SAU KHÔNG CHỤP ĐƯỢC :​iphone-8-loi-camerra-sau-voltage-out-1024x714.png
iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được

Step : Đo rà trên các đỉnh socket được đánh dấu.
  • Nếu có trở nhưng không giống trị số khi đo với main mẩu thì thay thế U3700 là IC cấp áp Camera.
  • Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím trên đường bị chạm.
  • Nếu mất trở thì tháo IC U3700 ra đo thông mạch và câu lại đường bị đứt.


Nguồn :
 
Bên trên