Chia sẻ Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Lỗi Active Do NFC

zopo

Administrator

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Lỗi Active Do NFC​Mô Tả Lỗi:

  • Nhập mật khẩu treo máy, rất lâu sẽ tự khởi động lại. Tiếp tục lặp lại như vậy.
  • Nếu Restore máy sẽ vướng ngoài màn hình hello, Active vào trong cứ báo lỗi.
Nguyên Nhân Gây Lỗi:

  • Thường gặp ở máy tiền sử va đập. Ẩm ướt nước.

GIẢI PHÁP SỬA IPHONE 7 PLUS LỖI ACTIVE DO NFC​

iPhone 7 Plus Lỗi Không Active Do NFC
Phân biệt lỗi Active do lỗi chip NFC phải dùng phương pháp loại trừ.

  1. Máy zin hoàn toàn, ổ cứng chưa qua sửa chữa.
  2. Đã check thông tin máy không bị Apple Locked.
  3. Máy vẩn còn imei, vi trình modem và nhận sim sóng, wifi đầy đủ.

Nguồn :
 
Bên trên