Chia sẻ Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Chạm VDD Main

zopo

Administrator

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Chạm VDD Main​


iphone-loi-cham-vdd-main-flowchart.png

Khẩu Quyết Sửa iPhone Chạm VDD Main
Khi nhận một máy iPhone bất kỳ mất nguồn chúng ta sẽ kiểm tra các bước xem iPhone mất nguồn do nguyên nhân nào. Các nguyên nhân cơ bản được chia làm 5 nhóm chính sau đây :
  1. iPhone mất nguồn do chạm Vbatt.
  2. iPhone mất nguồn do chạm Vcc Main.
  3. iPhone mất nguồn do chạm Vboost.
  4. iPhone mất nguồn do chạm áp thứ cấp.
  5. iPhone mất nguồn dòng đẹp.
Dùng máy cấp nguồn cấp áp cho iPhone. Khi vừa cấp vào chân Pin kim dòng liền vút lên cao hoặc sụp hẳn thì gọi là chạm.
Đo tại bất kỳ đầu tụ hoặc cuộn dây nào có VCC Main đi qua nếu chạm thì chính là bệnh này.

Mẹo đo nhanh là đo tại chân Vbatt của socket Pin nếu không chạm thì đoán ngay là chạm VCC Main.


GIẢI PHÁP SỬA IPHONE 6 CHẠM VDD MAIN:​


iphone-6-mat-nguon-do-cham-ap-vdd-main-miit-1.png

Sửa iPhone 6 Chạm VDD Main


Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Chạm VDD Main​

iphone-7-plus-cham-vdd-main-miit-1.jpg

iPhone 7 Plus Chạm VDD Main

iphone-7-plus-cham-vdd-main-miit-2.jpg

Nguồn :
 
Bên trên