Chia sẻ Chia sẻ độ cáp sạc trên màn hình cho samsung A02s, A03s

zopo

Administrator
Chia sẻ độ cáp sạc trên màn hình cho samsung A02s, A03s

Thực tế pan này hầu như câu 1 cọng dây đồng Vbus 5v từ dưới main sạc lên main chính là xong nhưng nhiều khi nó đứt luôn D+, D- ... hay đứt cụm socket sạc luôn do tháo ra bị vô ý ...v .v....Nguồn : Kinh Doanh mobi Tv
 
Bên trên