Chia sẻ Vivo y91/91i/93/95 unlock Umt Tool | 1 CLICK 100% Done | Vivo Y91 Password Unlock | Vivo Y91 Pattern

zopo

Administrator
Vivo y91/91i/93/95 unlock Umt Tool | 1 CLICK 100% Done | Vivo Y91 Password Unlock | Vivo Y91 Pattern

Vivo y91/91i/93/95 mã bảo vệ - hình vẽ Ok by Umt

Tắt nguồn hẳn - trên tool chọn Dòng Vivo và đời máy Y91
Bấm format xong ghim cáp vào máy mà không cần nhấn nút âm lượng nha

Tương tự như vậy ta nhấn Reset FRP nữa là xong

JtO8bhv.png
 
Bên trên