Chia sẻ Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 8 Plus MAIN INTEL

zopo

Administrator
Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 8 Plus MAIN INTEL

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 8 Plus​Vị Trí, tên và chức năng linh kiện iPhone 8 Plus. Linh kiện 8 và 8 Plus là giống nhau và có thể sử dụng chung qua lại với nhau. iPhone 8 Plus có hai kiểu main sử dụng hai modem khác nhau một của Quallcom và một của intel. Phần PDA thì tương đổi giống nhau chỉ khác nhau ở phần sóng.
Màu xanh chính là tên là chức năng của linh kiện.
Màu đỏ là mã linh kiện trên main. Dùng để tìm kiếm trên Schematic xem mạch của linh kiện đó.
Màu đen là lỗi xảy ra khi linh kiện đó hư hỏng.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG LINH KIỆN IPHONE 8 PLUS​

MẶT TRƯỚC MAIN INTEL​

Linh Kiện iPhone 8 Plus Mặt Trước inTel

MẶT SAU MAIN INTEL​

Linh Kiện iPhone 8 Plus Mặt Sau inTelNguồn :
 
Bên trên