Chia sẻ Samsung A32 - A325F FRP U3 Binary Android 13 OK by Samsung Tool PRO v.45.9

zopo

Administrator
Đã test SamFw Tool v4.6 không OK
Đã quay tay đủ kiểu cũng không ra
Thấy có người dùng Z3X Samsung Tool PRO v.45.9 OK nên lôi ra múc thử OK luôn.Searching Samsung modem... detected COM3
Reading phone info...
Model: SM-A325F
AP version: A325FXXU3DWB8
CSC version: A325FOLM3DWB8
CP version: A325FXXU3DWB6
OS version: 13
Product code: XXV
Phone SN: RF8T90JQERT
IMEI: 352473676854691
IMEI2: 354866126854690
Unique number: C2L10247BB58A79
Checking avaiable method... OK
Go to 'Emergency call' and dial *#0*# If the code does not work, then reflash the phone OK
Executing 1st step... OK
Waiting ADB device... OK
Executing 2nd step... OK
Rebooting phone... OK
For complete reset FRP, goto 'Settings - General management - Reset' and make 'Factory data reset'
Done with Samsung Tool PRO v.45.9 [SM-A325F,Reset FRP]Yo5jgzY.png
 
Bên trên