Chia sẻ Samsung A23 rớt nước liệt cảm ứng - samsung A23 touch screen not working solution

zopo

Administrator
Chia sẻ Samsung A23 rớt nước liệt cảm ứng
How Fix - Samsung A23 touch screen not working solution
Schematic samsung A235F

D5oIQjL.jpg


 
Bên trên