Chia sẻ Sửa iPhone 8 Mất Nguồn

zopo

Administrator

Sửa iPhone 8 Mất Nguồn​iPhone 8 mất nguồn thường sẽ nằm trong các lý do được trình bày dưới đây. Tùy theo trường hợp mất nguồn do rơi nước, do va chạm vật lý hay mất nguồn khi cắm sạc qua đêm sáng bật không lên hoặc đang sử dụng tự mất nguồn mà phán đoán cách sửa khác nhau.

SỬA IPHONE 8 MẤT NGUỒN DO CHẠM VBATT​

NGUYÊN NHÂN​

Đang sử dụng mất nguồn, cắm sạc qua đêm bật không lên.

NHẬN BIẾT VÀ CÁCH SỬA​

Khi cấp nguồn kim dòng sẽ vút lên rất cao hoặc bộ nguồn sụp áp. Đo tại chân Vbatt được đánh dấu trên hình nếu chạm gọi là chạm áp Vbatt.
iPhone 8 Mất Nguồn Do Chạm Vbatt

SỬA IPHONE 8 MẤT NGUỒN DO CHẠM VDD MAIN​

NGUYÊN NHÂN​

Máy đang sử dụng tự nhiên mất nguồn. Cắm sạc qua đêm hoặc để không tự nhiên bật không lên.

NHẬT BIẾT VÀ CÁCH SỬA​

Cấp nguồn vào kim dòng máy cấp nguồn vút lên cao hoặc sụp luôn máy cấp nguồn. Xem các điểm nào có Vdd main đi qua thường là các điểm test point gần socket 3D Touch. Đo tai đó xem nếu chạm thì gọi là chạm áp Vdd Main.

iPhone 8 Chạm VDD Main iPhone 8 Chạm VDD Main


KINH NGHIỆM​

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Mất Nguồn Chạm VDD Main

SỬA IPHONE 8 MẤT NGUỒN DO CHẠM VBOOST​NGUYÊN NHÂN​

Máy đang sử dụng tự nhiên mất nguồn. Cắm sạc qua đêm hoặc để không tự nhiên bật không lên.


NHẬT BIẾT VÀ CÁCH SỬA​

Cấp nguồn vào kim dòng vút lên cao nhưng thường không sụp, treo dòng ở dòng cao. Rờ sẽ thấy nóng khu vực IC cấp áp vboost.

Sửa iPhone 8 Chạm VDD Boost


Nguồn :
 
Bên trên