Chia sẻ J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus

zopo

Administrator

J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus​


J4503 Socket quản lý Camera trước, loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC J4503 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN J4503 SOCKET CAMERA TRƯỚC, LOA TRÊN, CẢM BIẾN IPHONE 7 PLUS :​

J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus Bảng tổng trở J4503
Nguồn :
 
Bên trên