Chia sẻ J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus

zopo

Administrator

J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus​


J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus gồm 2 camera 1 gốc rộng wide và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J4501 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN J4501 SOCKET ỐNG KÍNH CAMERA GỐC RỘNG IPHONE 7 PLUS :​

J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus Bảng tổng trở J4501
Nguồn :
 
Bên trên