Chia sẻ Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home

zopo

Administrator

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home​iải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home​


YhKFUDK.png
iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home
Cách xác định lỗi nút home: Các bạn dùng một nút home máy 8P bất kỳ thay thế vào máy đang lỗi home và bật nguồn vào phân “thêm vân tay” sẽ thấy dòng này hiện màu xanh chứ không bị ẩn là do lỗi nút home, ngược lại là bị trên main.
Pan này chia ra hai dạng : mất cảm ứng lực và mất vân tay
1: mất vân tay .
mất chức năng vân tay thì cảm ứng lực cũng sẽ mất do vậy chúng ta tập trung vào sửa vân tay là cảm ứng lực sẽ đươc khi có vân tay


Jt0PVxy.pngiPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home
trên thực tế máy thay màn hình hay tháo ráp sẽ hay gặp lỗi làm đứt đường do vậy việc đầu tiên phải đo tổng trở socket J1 xem đứt đường nào so với nút home máy khác,khi câu các bạn chú ý chỗ đứt sẽ có hai lớp mạch ,phía sau là mass nếu không cách ly trước khi câu sẽ rất dễ chạm, chỗ cáp ngay nút home được đánh giấu màu đỏ các bạn nhớ quan sát có đứt không
nếu tháo và đo nút home trở ok các bạn đo thêm các tụ trên cáp ở ô màu xanh, chú ý các tụ không nối mass thì đo ở hai đầu tụ xem có chạm ngắn mạch không
Sau khi loại trừ tiến hành tháo U1 , U1 chịu trách nhiệm cảm ứng lực trên vân tay nhưng trên thực tế nút home đẹp lỗi do U1 chạm ,các bạn tháo bỏ U1 và ráp vào máy tét sẽ hiện “Thêm vân tay ” là ok , sau đó thay thế U1

2: Mất cảm ứng lựcu6I4Hs3.png
iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home
Pan thực tế thường do những phần được đánh dấu màu xanh gây ra, đa phần do máy ẩm mốc hoặc rớt nước sài một thời gian gây mục kết nối số 1 , các bạn đo từ điểm 1 tới tụ C8,ngoài ra đứt cáp nhỏ phía trên các bạn cạo vào đo từ điểm 2 tới R3 , sau đó tiến hành thay ic U1
* chú ý Do miếng số 1 gắn dưới nút home, số hai gắn trên mặt trên phần ốc nút home, hai đoạn mạch bằng đồng này được gắn song song nhau khi chúng ta ấn nút home sẽ thay đổi khoảng cách giữa chúng và IC U1 nhận biết được đã có lực tác động vì thế khi sửa nút home cac bạn không gắn vào để thử và cố định sẽ gây ra nhạy, nếu dán keo bị nhiễu vào giữa hai miếng sẽ gây ra nặng hoặc không bấm được, cách tốt nhất là dùng máy bấm xung điện để hàn lại
tzfJTnd.png
iPhone 8 Plus Lỗi Dây Phím Home

Nguồn :
 
Bên trên