Chia sẻ Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi

zopo

Administrator

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi​
iphone-7-plus-mat-am-thanh-an-loa-nghe-goi-miit-1.jpg


iphone-7-mat-am-thanh-an-loa-nghe-goi-kinh-nghiem-1.jpgiphone-7-plus-nghe-goi-an-loa-ngoai-mat-am-thanh-kinh-nghiem.jpgIPHONE 7 PLUS ĐÓNG AUDIO VÀO LÀ TREO TÁO, THÁO RA LẠI LÊN OK MẤT ÂM THANH​

iphone-7-go-audio-code-len-nguon-dong-vao-treo-tao-tran-hoan.jpg

Nguồn :
 
Bên trên