chào cả nhà

#8
[QUOTE="nhoxmobi, post: 26830]:* mê con 88 vs 67 ghê[/QUOTE]
chiều làm 1 con rồi lên hương khói lun e