Bảng giá dịch vụ lên Quốc tế cho iDevice

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 12|02|2017

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1690k|1-9 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t SEMI-PREMIUM: 1790k|1-7 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1890k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 13|02|2017

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1690k|1-9 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t SEMI-PREMIUM: 1790k|1-7 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1890k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 14|02|2017

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1690k|1-9 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t SEMI-PREMIUM: 1790k|1-7 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1890k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 15|02|2017

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1690k|1-9 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t SEMI-PREMIUM: 1790k|1-7 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1890k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 16|02|2017

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1690k|1-9 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t SEMI-PREMIUM: 1790k|1-7 ngày (100%; làm được lost|stolen)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI: 1890k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 22|02|2017

Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA clean: 2290k|10-35|ngày
Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA nợ cước: 2590k|10-35|ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA clean: 2490k|10-35 ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA nợ cước: 3290k|10-35 ngày
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 23|02|2017

Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA clean: 2290k|10-35|ngày
Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA nợ cước: 2590k|10-35|ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA clean: 2490k|10-35 ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA nợ cước: 3290k|10-35 ngày
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 24|02|2017

Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA clean: 2290k|10-35|ngày
Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA nợ cước: 2590k|10-35|ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA clean: 2490k|10-35 ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA nợ cước: 3290k|10-35 ngày
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
update 25|02|2017

Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA clean: 2290k|10-35|ngày
Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE T-mobile USA nợ cước: 2590k|10-35|ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA clean: 2490k|10-35 ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA nợ cước: 3290k|10-35 ngày
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
[QUOTE="thienphuoc, post: 0]sprint unlock được không ah?[/QUOTE]

Iphone 4s|5|5c|5s Sprint: 990k|1-5 ngày (ALL IMEI 100%)
Iphone 6|6+|6S|6S+|SE Sprint: 1190k|1-12 ngày (ALL IMEI 100%)
Iphone 6|6+|6S|6S+|SE Sprint: 1390k|1-5 ngày (ALL IMEI 100%)
Iphone 7|7+Sprint: 1690k|1-12 ngày (ALL IMEI 100%)
Iphone 7|7+Sprint: 1990k|1-6 ngày (ALL IMEI 100%)