Bảng giá dịch vụ lên Quốc tế cho iDevice

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#1


AE có nhu cầu làm số lượng lớn hoặc thường xuyên 24|24h trong ngày xin conntact me:
Nguyễn Võ Hoàng Dân
VCB: 0721000541042 | ACB: 26807869
mobile|sms|whatsapp|viber|zalo|telegram: 0909191386
sonork id: 100.1580871

====================================================================================
Reset ICLOUD cho ALL IPHONE|IPAD: Cloud Active Password ID Reset Service [for all carrier] CLEAN ICLOUD 5290k|1-3 ngày (máy phải ở iOS10 mới nhất; 100% thành công)
Reset ICLOUD cho ALL IPHONE|IPAD Việt Nam: Cloud Active Password ID Reset Service [for all carrier] CLEAN ICLOUD VIETNAM 1490k - 2290k|1-9 ngay (máy phải ở iOS10 mới nhất; 100% thành công)


Reset SAMSUNG account (SCLOUD) theo IMEI: 490k|1-2 ngày
MSL code for sell:
(all new samsung unlock any country any network !
Read sn+imei by z3x box ! and when you get MSL code then use z3x or any other box to enter this code to phone to get Unlocked)

Samsung latest (World Wide Unlock) MSL code by imei+sn - 690k|1-12h


NOKIA LUMIA 520|635|820|900|909|920|1020|1520 at&t: 50k|1-12h (80% thành công); 450k|1-3 ngày (100%)
NOKIA LUMIA MetroPCS USA các loại: 450k|1-2 ngày
NOKIA LUMIA Cricket USA các loại: 450k|1-3 ngày
SL3 nck 15 số unlock lấy liền 190k
SL3 nck 20 số unlock lấy liền 290k

SONY ERICSSON CODE: 490k|1-4 ngày

SHARP: SH-13C|SH-12C|SH-10D|SH-09D|SH-08E|SH-07D|SH-06D|SH-04E|SH-04D|SH-03F|SH-02E|SH-02D|SH-01E|SH-01D|: 100k|1 code|5 phut
*New Model add: SH-05E|SH-06E|SH-07E|SH-01F: 490k|1 code|1-3 ngày

DELL by IMEI: 490k|10-35 ngày

HUAWEI by IMEI: 190k|1-3 ngày

MOTOROLA by IMEI: 50k|1-12h
MOTOROLA not found by IMEI: 250k|24-72h

HTC by IMEI: 80k-150k|1-15 phút

ZTE by IMEI: 100k|1-3hupdate 11|11|2017

Iphone 6s|6s+|SR|7|7+ KDDI Nhật (clean|Phone Must be 6 Month Old) 1290k|1-3 ngày
phone 5|5c|5s Softbank Nhật 1190k|1-10 ngày
Iphone 6|6+|SE Softbank Nhật 1490k|1-10 ngày
Iphone 6s|6s+Softbank Nhật 1690k|1-10 ngày
Iphone 7|7+Softbank Nhật 1990k|1-10 ngàyIphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE|7|7+ khoa Canada service: 1390k|1-3 ngay
Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE|7|7+ Rogers|Fido: 1790k|1-9|ngày

Iphone 4S|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE+|7|7+ T-mobile USA clean 1490k|5-15 ngày
Iphone 7|7+ T-mobile USA nợ cước 2690k|5-15 ngày
Iphone 8|8+ T-mobile USA clean 2890k|5-15 ngày
Iphone 8|8+ T-mobile USA nợ cước 3190k|5-15 ngày

T-mobile USA Android unlock app: 1090k|1-48h
Metro PCS USA Android unlock app: 490k|1-48h


EMEA Iphone clean IMEI: 190k|1 ngày
EMEA Iphone blacklits IMEI: 290k|1-4 ngày


Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4|4s|5 at&t = 1390k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip5c|5s at&t = 1490k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6|6+ at&t = 1590k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6s|6s+ at&t = 2090k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4s|5|5c|5s|6|6+T-mobile US: 1490k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4|4s|5|5c|5s Verizon|Sprint: 1590k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6|6+ Verizon|Sprint: 1790k|3-15 ngày
Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6S|6S+ Verizon|Sprint; 2090k|3-15 ngày
Iphone 4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ Verizon: 390k|1-2 ngày (ALL IMEI)

Iphone 4s|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+|SE7|7+ Sprint clean + nợ cước 2490k|1-9 ngày
iPhone 8|8+ USA Sprint [ Premium 100% Done ] - 3790k|7-15 ngàyIphone 4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ Sprint|Virgin|T-mobile US blacklist|JAPAN...: 1490k|1-9 ngày (Bảo hành khóa lại 3 ngày)

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6S|6S+ At&t CLEAN IMEI: 50k|1-2 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+|se|7|7+ At&t PREMIUM ALL IMEI : 1190k|1-3 ngày (100%; làm được lost|stolen)Bảng giá chi tiết:Iphone 4|4s|5|5c|5s Korea (Hàn Quốc) clean imei: 70k|1-5 ngày (trừ 7-CN); không làm được máy nợ cước
Iphone 4|4s|5|5c|5s Korea (Hàn Quốc) kể cả nợ cước: 250k|1-5 ngày (trừ 7-CN)
Iphone4|4s|5|5c|5s Korea (Hàn quốc) máy blacklist (ăn cắp): 490k|1-5 ngày (tru 7-CN) (tỷ lệ thành công 100%)

phone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Optus|Virgin AU (Úc): 100k|1-3h | máy blacklist: 490k|1-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telstra AU (Úc): 100k|1-3h | máy blacklist: 490k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+Vodafone|hutchison AU (Úc): 50k|lấy ngay
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Vodafone|hutchison AU (Úc) not found: 150k|24h (trừ 7-CN)
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Vodafone|hutchison AU (Úc) BLACKLIST) : 190k|1-72h
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Australia & NZ Service: 490k|1-5 ngày

Optus Nokia code 20 số NCK-20: 100k|24h

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ MTS Canada: 1790k|1-7 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s SASKTEL Canada: 1690k|1-7 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telus|KOODO Canada clean: 1590k|1-7 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+|6s|6s+ BELL (CLEAN IMEI): 1290k|1-5 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s O2 UK (Anh) only clean IMEI: 490k|3-10 ngày
Iphone 6|6+ O2 UK (Anh) only clean IMEI: 590k|3-10 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s O2 UK (Anh) blacklist IMEI: 2690k|3-10 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Vodafone UK (Anh) clean: 890k|3-10 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Vodafone UK (Anh) blacklist: 2790k|3-10 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ T-mobile|Orange UK (Anh) clean imei: 890k|3-15 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s T-mobile|Orange UK (Anh) ALL IMEI: 2690k|3-15 ngày
Iphone 6|6+ T-mobile|Orange UK (Anh) ALL IMEI: 4090k|3-15 ngày
Iphone 4|4s Three Hutchison UK (Anh): 1690k|3-7 ngày
Iphone 5|5s Three Hutchison UK (Anh): 1690k|3-10 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s SFR France (Pháp) Normal: 690k|1-5 ngày
Iphone 4|4s|5 SFR France (Pháp) not found|barred: 1190k|3-15 ngày
Iphone Iphone 4|4s|5|5c|5s Bouygues France (Pháp): 190k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Orange France (Pháp) clean imei: 190k|1-12h
Iphone 4|4s|5|5c|5s Orange France (Pháp) not found|semi-bared: 590k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5 Orange France (Pháp) backlist: 990k|1-3 ngày
Iphone 5c|5s Orange France (Pháp) barred: 1990k|3-10 ngày
Iphone 4|4s|5 Virgin France (Pháp) clean IMEI: 1890k|3-7 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telenor Norway (Nauy): 100k|1-12h
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telenor Norway (Nauy) not found imei: 390k|1-3ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telenor Norway (Nauy) backlist imei: 1390k|1-3 ngày
Iphone 4|4s Tele2 Norway (Nauy): 1790k|1-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Telia Norway (Nauy): 590k|3-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Netcom Norway (Nauy): 90k|1-3h
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Netcom Norway (Nauy) Blacklist: 1490k|3-7 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s Hutchison Denmark (Đan mạch): 190k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s TDC Denmark (Đan mạch): 690k|1-3 ngày
Iphone 4|4s Telia Denmark (Đan mạch): 390k|1-24h
Iphone 4|4s|5|5c|5s|6|6+ Telenor Denmark (Đan mạch): 390k|3-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Sonofon Denmark (Đan mạch): 790k|1-3 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s Movistar Spain (TBN): 190k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Movistar Spain (TBN) Blacklist: 890k|1-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s Vodafone Spain (TBN): 390k|48h

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Hutchison Sweden (Thuỵ Điển): 1190k|2-5 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Tele2 Sweden (Thuỵ Điển) clean : 1590k|5-30 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Telia Sweden (Thuỵ Điển): 1390k|2-8 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Telenor Sweden (Thuỵ Điển) clean: 2190k|1-3 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Telenor Sweden (Thuỵ Điển) all IMEI: 2590k|3-20 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Orange Switzerland (Thuỵ sĩ): 390k|1 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Sunrise Switzerland (Thuỵ sĩ): 100k|15 phút
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Swisscom Switzerland (Thuỵ sĩ): 190k|15 phút

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ O2 Ireland blacklist: 1390k|5-15 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ O2 Ireland clean: 490k|5-15 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Vodafone Ireland: 1190k|1-7 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ A1 Mobilecom Austria (Áo): 2790k|2-5 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Claro Brazil: 190k|1-2 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Oi Brazil: 190k|1-2 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Tim Brazil: 190k|1-2 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ VIVO Brazil: 190k|1-2 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Claro Chile: 1190k|1-15 ngày
Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Entel Chile: 1290k|1-15 ngày

Iphone 4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Latin American: 890k|3-7 ngày

Iphone 3gs|4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ T-mobile Germany (Đức) 150k|1-3h (chỉ máy hết hợp đồng)
Iphone 3gs|4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Vodafone Germany (Đức) 250k|24h (chỉ máy hết hợp đồng)

Iphone 3gs|4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ T-mobile Croatia 1790k|3-5 ngày

Iphone 3gs|4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Vodafone Romania 1590k|3-5 ngày

Iphone 3gs|4|4s|5|5c|5s|SE|6|6+|6s|6s+|7|7+ Singapore SingTel 1390k|3-5 ngày
 
Sửa lần cuối:

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#3
[QUOTE="trinhkyninh, post: 46230]353330078440470 bác check giùm em imei này nhé,mm hết bao nhiêu?[/QUOTE]

contact me :
ctk: Nguyễn Võ Hoàng Dân
VCB: 0721000541042 | ACB: 26807869
mobile/sms/whatsapp/viber/zalo: 0909191386
yh: rattinhco_s@yahoo.com.cn
sonork id: 100.1580871
 

Guest™

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#19
Cập nhật mới nhất: 14/08/2016

Iphone 4/4S/5/5c/5s KDDI JAPAN (ALL IMEI; chỉ dùng ngòai japan) 1090k/5-25 ngày
Iphone 6/6+/6S/6S+/SE KDDI JAPAN (ALL IMEI; chỉ dùng ngòai japan) 1490k/5-25 ngày
Iphone 4/4S/5/5c/5s/6/6+/6S/6s+/SE Softbank- NTT Docomo-KDDI (dùng ở Japan được) 1590k/5-25 ngày