máy iphone của em lúc trước la bản lock bây giờ em chạy len 4.0 rồi tự active vậy không lẻ apple mở khóa cho mình thành bản word luôn hả mấy anh? bây giờ tren màn hình báo exit safe mode mà em thoat hoài không được xin giúp đỡ em cám ơn trước


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]